Strategische Personeelsplanning bij Argos

Waar willen we over 3 jaar staan als Argos en welke trends en economische ontwikkelingen komen er op ons af waarop we kunnen anticiperen? En welke impact heeft dit op onze services en dienstverlening? Hoe ziet ons personeelsbestand eruit over 3 jaar onder invloed van bijvoorbeeld aanloop en uitloop van nieuwe medewerkers, vergrijzing en de groei van Argos? Allerlei vragen die we ons steeds vaker afvragen sinds we begin dit jaar zijn gestart met Strategische Personeelsplanning (SPP).

Wat is Strategische Personeelsplanning?

Je ziet bij steeds meer grote organisaties een verandering plaatsvinden in het werven, selecteren en behouden van personeel. Door het implementeren van Strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar wie en wat een organisatie nodig heeft om de gestelde doelstellingen te behalen. Is iedereen wel klaar voor de toekomstplannen van onze organisatie? Is dit niet het geval? Wat is er dan nodig om onze huidige medewerkers klaar te maken voor de stappen die nog gaan komen en te zorgen dat we als organisatie gesteld staan voor de toekomst.

De afgelopen jaren is Argos op diverse vlakken hard gegroeid. Deze groei heeft gevraagd om een verdere professionalisering van de organisatie op het gebied van kennis en kunde maar ook op de manier van werken. Mandy Graaf, HR Manager bij Argos is daarom begin van dit jaar gestart met Strategische Personeelsplanning om onder andere de knelpunten voor nu, maar vooral de knelpunten waarmee we gezien onze ambities de komende jaren mee te maken krijgen. “Door op deze manier naar onze organisatie te kijken, kan ons management goed aangeven aan de medewerkers wat er de komende periode op hen afkomt, wat het betekent voor zijn of haar functie en welke kansen dit biedt voor de verdere ontwikkeling” aldus Mandy.

Afgelopen januari heeft Mandy het plan van aanpak voor SPP aan het management gepresenteerd. “De directie, het MT en onze leidinggevende hebben allen zeer positief gereageerd op het gepresenteerde plan en het draagvlak voor SPP is zeer duidelijk aanwezig. Door het voor iedereen inzichtelijk en praktisch te maken, is de toegevoegde waarde ook goed zichtbaar. Het is voor Argos op dit moment HET juiste hulpmiddel. Met een zeer krappe arbeidsmarkt en nieuwe generaties die op de arbeidsmarkt komen is het zeer belangrijk om jezelf als organisatie te onderscheiden. Het gaat niet meer alleen om werken. De medewerkers hebben ambities en willen zich zowel persoonlijk als binnen de huidige functie verder ontwikkelen. Daarnaast heeft onze organisatie ook bepaalde doelen en ambities. Dit allemaal moet wel op elkaar aansluiten”.  

Met Strategische Personeelsplanning kunnen we als organisatie de knelpunten op het gebied van personele bezetting en inzet voorkomen of oplossen. We worden hierdoor wendbaar doordat het personeelsbestand zich sneller en beter kan aanpassen op ontwikkelingen die zich voordoen. Daarnaast hebben we minder verspilling van talent omdat de talenten en ambities van onze medewerkers beter worden gematcht met de behoeftes van de organisatie. Kortom, het helpt ons om meer toekomstgericht te zorgen voor de juiste personen op de juiste plaats. Maar met Strategische Personeelsplanning gaan er ook een aantal onderdelen in onze organisatie anders verlopen dan onze mensen wellicht gewend zijn. “Bij Argos zetten we elke dag alles op alles om onze klanten te voorzien van de benodigde verpakkingen en beschermende materialen. Deze manier van werken heeft onze organisatie gebracht tot waar we nu staan. Echter wanneer we groeien, groeien ook de uitdagingen. Met Strategische Personeelsplanning worden we uitgedaagd om meer vooruit te kijken en te onderzoeken wat we nodig hebben om samen de gestelde doelen te behalen. Hierdoor kunnen we beter anticiperen op bepaalde situaties”.

Ook Frans van Alphen, directeur van Argos Packaging & Protection is zeer tevreden met de genomen stappen van HR. “We zijn ons aan het voorbereiden op de toekomst. Zorgen dat we onze medewerkers op het gebied van kennis en kunde verder ontwikkelen zodat we allen klaar zijn voor wat onze klanten in de toekomst van ons gaan vragen. We dagen hiermee ook onze medewerkers uit om zichzelf verder te ontwikkelen en hun ambities na te streven.”

Wil je eens sparren met onze HR-specialist Mandy over het implementeren van Strategische Personeelsplanning of ben je benieuwd naar haar ervaringen tot nu toe? Leuk! Mandy deelt graag haar kennis. Neem contact met haar op via LinkedIn of m.graaf@argos.nu.

 

07/07/2022