Als organisatie wil je constant doorontwikkelen en daar zijn diverse mogelijkheden voor. Een van de mogelijkheden om je organisatie verder te ontwikkelen is het implementeren van een eigen interne academie. Deze ontwikkeling zie je de laatste jaren steeds meer bij zowel grote als kleine organisaties verschijnen en richten zich met de academies voornamelijk op de professionalisering van de medewerkers en het delen van kennis. Met een interne academie wordt het potentieel in de organisatie optimaal benut en kan er op een laagdrempelige manier kennis gedeeld en geborgd worden. Door o.a. te ontdekken waar de behoefte ligt van de medewerkers en te zorgen dat het aanbod breed is, zorgen we ervoor dat een academie en het leeraanbod optimaal wordt ingezet?

Argos is al sinds 1998 leverancier op het gebied van verpakkingen en beschermende middelen en voor haar klanten een kennispartner in dit vakgebied. De kennis over deze producten zit bij onze medewerkers. Om deze kennis te verspreiden binnen de organisatie heeft Argos begin 2021 een interne academie opgericht waarbij de focus ligt op onze young professionals. Het doel van deze academie is van elkaar leren en het talent van ons personeel efficiënter in te zetten. Onze collega’s maken het verschil en daarom geven wij onze medewerkers de ruimte om te groeien en zichzelf verder te ontplooien in hun werk. Door interessante content te ontwikkelen en persoonlijke leerdoelen op te stellen zorgen we voor een efficiënt jaarprogramma. Er worden jaarlijks diverse workshops georganiseerd over actuele en interessante onderwerpen, waarbij nieuwe ontwikkelingen worden besproken en werkwijze worden gedeeld. Daarnaast zijn er diverse momenten waar we gezamenlijk met de deelnemers en experts leerzame en productieve sessies houden met als doel, van elkaar leren en zorgen voor een intensiever samenwerking.

Mandy Graaf is HR-Manager bij Argos en één van de initiatiefnemers van het Argos talentenprogramma. “Het talentenprogramma van Argos is opgericht voor onze young professionals die behoefte hebben aan nieuwe kennis op het gebied van o.a. verpakkingen en beschermende materialen. Argos is jong en ambitieus en onze medewerkers willen zichtzelf graag verder ontwikkelen. Je merkt dat er binnen onze organisatie zoveel kennis aanwezig is en er is behoefte om dit te delen en te borgen binnen de organisatie. Het delen van deze kennis is in sommige gevallen een uitdaging maar door de introductie van het Argos talentenprogramma en de bijhorende kennissessies, merken we dat het delen gestructureerd verloopt. Door medewerkers te motiveren om verder te leren en samen duidelijke leerdoelen te stellen zorgen we voor een effectief talentenprogramma. Alle sessies die we organiseren worden gefilmd en delen we via ons interne communicatieplatform Microsoft Teams. Hierdoor kunnen onze collega’s op ieder gewenst moment de sessies terugkijken. Naast dat het talentenprogramma voor onze huidige werknemers van toegevoegde waarde is om hun kennis te verbreden, is het programma ook interessant voor potentiële nieuwe medewerkers en maakt het Argos aantrekkelijk als nieuwe werkgever.”

De sessies van het Argos talentenprogramma kenmerken zich voornamelijk door de interactieve manier van informatie delen en de samenhorigheid onderling. Tijdens de sessies worden de deelnemers van het talentenprogramma meegenomen door interne en externe experts die zorgen voor nieuwe kennis op het gebied van o.a. verpakken en beschermen, commercie, persoonlijke ontwikkeling en nieuwe inzichten op diverse vakgebieden. Door het brede aanbod kunnen alle collega’s zichzelf op verschillende vlakken verder ontwikkelen en zijn/of haar persoonlijke ambities inzichtelijk krijgen.

Eén van onze young professionals en onderdeel van het talentenprogramma is Luuk Dotinga. Luuk is sinds februari 2020 werkzaam bij Argos als medewerker verkoopbinnendienst en zeer enthousiast over de reeds georganiseerde sessies. ”Het talentenprogramma heeft mij op diverse vlakken verder gebracht in mijn werk. De kennis die ik tijdens de sessies heb opgedaan, kan ik goed toepassen in mijn dagelijkse werkzaamheden. Ik kan mijn klanten beter bedienen en voorzien van specifiekere productinformatie. De deelname aan het talentenprogramma is voor mij al heel erg waardevol geweest.”

In 2022 gaat het nieuwe talentenprogramma van Argos van start en staan er in het eerste kwartaal weer een aantal interessante sessies op de agenda voor onze talenten. Wil je eens sparren met onze HR-specialist Mandy over het opzetten van het Argos talentenprogramma of ben je benieuwd naar onze invulling? Leuk! Mandy is te bereiken via LinkedIn of m.graaf@argos.nu en deelt graag haar ervaringen van dit proces.

10/01/2022