Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft bij ons de volle aandacht. Daarbij staan 3 begrippen centraal: People, Planet en Profit.

1. Bestuur
Wij vinden een goed bestuur erg belangrijk. Volgens ons hoort bij duurzaam ondernemerschap een goed bestuur die verantwoording aflegt, op een transparante en controleerbare wijze. Tevens waken wij ervoor dat onze medewerkers zich houden aan de regels en richtlijnen op het gebied van goed bestuur en fatsoenlijk zaken doen. Met specifieke gedragscodes maken wij duidelijk welke principes wij hanteren en hoe deze nageleefd moeten worden. Deze regels zijn vastgelegd in ons personeelshandboek.

2. Mensenrechten
Wij hebben een duidelijk beleid ontwikkeld ten opzichte van onze leveranciers. Een belangrijk punt hierin is dat een leverancier de rechten voor de mens respecteert en corruptie en impact op het milieu tegengaat.

3. Arbeidsomstandigheden
Wij hechten veel waarde aan de duurzame ontwikkeling van onze medewerkers. De medewerkers moeten zich blijven ontwikkelen via opleidingen en trainingen. Dit wordt mogelijk gemaakt via externe en interne opleidingen die de medewerkers mogen volgen. Tevens kunnen medewerkers die van functie willen veranderen solliciteren op een interne vacature. Zowel op het gebied van veiligheid als gezondheid komen de belangen van klanten, medewerkers en de organisatie samen. Wij investeren in een nog veiliger en effectiever gezondheidsbeleid.

4. Milieu
Op dit gebied spannen wij ons in om het milieu zo min mogelijk te belasten. We investeren in materialen en machines die de impact op het milieu minimaliseren. Ons wagenpark bestaat onder andere uit plug-in hybride auto's waarbij de accu wordt opgeladen middels het elektriciteitsnet waardoor het brandstofgebruik omlaag gaat en er minder CO2-uitstoot is. Verder is het magazijn uitgerust met automatische energiezuinige LED verlichting met bewegingssensoren en alle heftrucks rijden op stroom. Ook is het kantoorpand uitgerust met bewegingssensoren waardoor er geen onnodig licht blijft branden en liggen er maar liefst 60 zonnepanelen op het dak.

5. Eerlijk zaken doen
Argos Packaging & Protection heeft een uitstraling van een hecht familiebedrijf. Respect naar collega's, leveranciers en cliënten staat hoog in het vaandel. Tevens zijn er diverse normen en waarden en gedragscodes van belang in verband met ethische, maatschappelijke en milieugerelateerde principes.

6. Consumentenbelangen
Wij stimuleren ketenverantwoordelijkheid om zo duidelijkheid te scheppen in de keten. Op deze manier kan bijvoorbeeld kinderarbeid, biodiversiteit en corruptie worden opgespoord.

7. Maatschappelijke betrokkenheid & ontwikkeling
Wij streven naar een band met de maatschappij waarin wij actief waarde kunnen toevoegen en niet alleen een economische, maar ook sociaal-maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. Wij willen graag onze betrokkenheid met de samenleving onderstrepen, maar ook onze middelen zo effectief mogelijk inzetten. Dit doen wij o.a. door deel te nemen aan (regionale) evenementen en het sponsoren van het goede doelen. Bijvoorbeeld om de gezondheid en/of levensomstandigheden van minderbedeelde kinderen te verbeteren.

Partner worden

Als klant krijg je toegang tot jouw persoonlijke online omgeving binnen het klantportaal van Argos. Een omgeving waarin je met één druk op de knop een eerdere bestelling opnieuw kan plaatsen. Heb je slechts één of meerdere producten van een eerdere order nodig? Ook dan kan je eenvoudig online je bestelling plaatsen.

Log in